ANBI

ANBI

ANBI-status

De stichting Gastdocenten WO II heeft de ANBI-status.

Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vindt u hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de Stichting Gastdocenten te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Activiteiten

Er is geen beloningsbeleid, puur vrijwilligerswerk.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: over 2013 te halen uit Jaarverslag 2013

Download Jaarverslag 2013

Download Beleidsplan

ANBI-status

De stichting Gastdocenten WO II heeft de ANBI-status.

Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vindt u hier: www.daargeefjeom.nl/wat-is-een-anbi/ en bij belastingdienst.nl.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de Stichting Gastdocenten te schenken. U mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Ook daarover kunt u meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Activiteiten

Er is geen beloningsbeleid, puur vrijwilligerswerk.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: over 2013 te halen uit Jaarverslag 2013

Download Jaarverslag 2013

Download Beleidsplan