De stichting Gastdocenten WO II heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vindt u hier.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook deze link. Onze aan de belastingdienst gekoppelde RSIN is 805059337

In sommige gevallen is het handig periodieke giften vast te leggen in een overeenkomst, zie deze link.

Onder downloads kunt u de financiële verslagen van onze stichting van de afgelopen jaren bekijken

De stichting Gastdocenten WO II heeft geen beloningsbeleid. Activiteiten bestaan puur uit vrijwilligerswerk. Onkostendeclaraties zijn altijd op basis van reëel gemaakte en noodzakelijke kosten.